сряда, 15 февруари 2012 г.

БЪЛГАРСКИ ДУМИ В ЕГИПЕТСКИ И КОПТСКИ

Нашият език е уникален, въпреки, че по отношение на граматиката си е изключително развит, основният речников запас е съхранил думи, чието ехо е запечатано в дълбока древност. Българският играе не само ключова роля в разчитането на тракийските надписи, но показва също до къде са стигали миграциите на хората почитащи Арес и Орфей. Колесниците на богоравните траки са прекосили не само степите на Азия, а дори и страната на пирамидите...

На теория не би трябвало да има общи думи между български и египетски, но те съществуват. За тези необичайни съответствия не се говори, за да не се подронват приетите до този момент тези за произхода на нашия народ.

Представям кратък списък със староегипетски и български думи. Дадени са и английските им съответствия, за да може връзката между различните езици да стане по-ясна.

СТАРОЕГИПЕТСКИ  - БЪЛГАРСКИ – АНГЛИЙСКИ

АТЕФ   -ОТЕЦЪ (баща)           – FATHER
АН -      -ОНЪ, ОНА (той, тя)  -  HESHE
БХА       -БЕЖАТИ (бягам)     - TO RUN
БЕС        -ВЕСТИ                      - TRANPOSRT, BRING, CARRY
ВСТ       -ВЬСЪ (селище)         - SETTLEMENT, VILLAGE
ДР          -ДВОР                         - ENCLOSURE, YARD
ИИ -       -ИТИ (идвам)             - TO COME
КЕС        -КОСТ                          - BONE
МСТИ    - МЪСТ                       -REVЕNGE, WRATH
ПТ          - ПИТА( хляб)            -BREAD
ПРИ        - ПРАВО                     - FORTH
РУТ         -РЪТЪ ( уста, отвор) – MOUTH, OPEING
РУХ        -РЪСТ                         - GROW, HEIGHT
РК           -РОКЪ ( време)          - TIME
САЧ        -СЕКА                         - CUT
СЕПТ      -ШИП                          - THORN  
САМТ     -СЪМВАНЕ                - MORNING
СУ           -СЪ ( този, това)        - THIS
СВИ         СВЕТЛИНА               -LIGHT
СБТ          -СОБА (стая)              - ROOM,CHAMBRE
ТА            - ТА ( тази, това)        -THIS, THAT
ТУ            -ТЪ ( това)                   -THIS, THAT
ХР           -ГОРЕ                            -ABOVE, ON


Понеже коптският е наследник на египетския напълно логично е да намерим и там думи близки до нашите. Ето ги и тях:

КОПТСКИ – БЪЛГАРСКИ – АНГЛИЙСКИ
ЖЕРО        -ЖАРЯ                              -TO BURN
КАС            -КОСТ                              -BONE
КАС            -КОСТИЛКА                 - PIT, STONE
КОЛКА      -КОЛЕЛО                      - WHEEL
КОУКЛЕ   -КУКУЛЪ ( качулка)  - HOOD
КОЕИС      - КОШ                            -BASKET
КРО             -КРАЙ                           -END
КУРЖ         -КЪРША                        - TO BREAK
ЛАС             -ГЛАС                           -VOICE
ЛАПСИ      -ЛАПАМ                       - TO EAT, BITE
МАТЕ        -ИМАТИ (имам)           - TO HAVE, TO OBTAIN
МЕРРЕ    – МОРАВ, ЧЕРВЕН      - RED
ПОЛК       -БОЛКА                          -PAIN
ПУКЕ       -ПУКАМ                         - TO BURST
РО              - РЪТЪ ( уста)                - MOUTH
СИКЕ        -СЕКА                             - TO CUT
СОГРЕ      -СЕКИРА                       -AXE
ТАЙ            -ТАЯ, ТАЗИ                   -THIS
ЦОНКЕ      -ЦОКАМ, ПИЯ            - TO DRINK
ХАЛАК      -ХАЛКА                         -RINGЗа непредубедените е повече от ясно, че има само едно логично обяснение за смайващите прилики между египетския, неговия по-късен вариант коптския и българския. Приемайки,  че българите са тракийски наследници феномените изчезват защото тракийското присъствие в Египет е лесно доказуемо.

Нашите учени знаят много добре, че изкуствената черепна деформация на старите българи е известна на траките от времето на Неолита. Известно е също, че този обичай е практикуван от египетската благородническа класа, но когато това бе отклито безсъвестни изследователи обявиха общият български и египетски обичай за рядка болест...за да може да се скрие връзката с Тракия.

Фиг.1- Египетска принцеса с изкуствена черепна деформация

                           


В Египет бе открита керамика, чийто прототип се появява в Тракия цели 2000 години по-рано. На фигура 2 може да се види шнурова керамика от страната на фараоните.

Фиг.2 - Шнурова керамика от Египет

                                      
Изследвайки най-старата египетска култура учените се натъкват на странни знаци, които така и си остават без ясно тълкуване. Може би причината се крие в това, че повечето от тях се срещат в Тракия, около 2000 години по-рано.


Фиг. 3 - "Странни" знаци от ЕгипетПочти няма хора, които да не са виждали древно египетско погребение, но колко от тях са успели да видят приликата между позата на фараоните и тази на царят от Варненският некропол. И в двата случая ръцете държат символи на властта и почиват на гърдите. Само където този ритуал съществва в Тракия 2000 години по-рано.

Фиг.4 - Тракийско погребение, което е протоип на египетските царски погребения

                          
 
Антропологичното изследване на Д.Дери показа, че хората основали египетското царство не принадлежат на местното население, а са чужденци. Високият им ръст, светла кожа и рижа, кестенява коса доказват това. Несъмнено вече е направен ДНК анализ на костните останки, но по една, или друга причина резултатите не се оповестяват. Захи Хауас смутено заяви, че не било толкова важно каква е етническата принадлежност на хората създали древната египетска култура.

Нека сме наясно, случайности не съществуват, поне не от типа на трако-египетската връзка. Не е възможно прилики в език, обичаи, керамика, погребални ритуали и антропологичен тип да са просто редица смайващи съвпадения. Рано, или късно истината ще излезе и ние ще получим уважението, което заслужаваме.
Нека до тогава да се държим като нашите благородни деди, които бяха почтени, добри и културни хора, защото наследството е не само в кръвта, но и в поведението. Нека Българин да е символ на културен, толерантен, почтен и чистосърдечен човек!
автор: sparotok