четвъртък, 31 май 2012 г.

ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРИТЕ СПОРЕД ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯТА

Може ли ДНК изследванията да помогнат за разрешаването на 
дискусионни въпроси в българската история?
Деси Каравеликова
www.rodenkrai.com
ВЪВЕДЕНИЕ
Сравнително отскоро в българската история започна да се дискутира въпроса за етногенезиса на 
съвременните българи. Старата теория на Златарски за ордата монголоидни тюрки, които се „вливат” в 
„морето от славяни”  започна да дразни много нови изследователи поради наличието на няколко 
очевидни несъответствия, които поризхождаха от тази теория. Първият, който по моето знание би 
камбаната и изрази мнение, че прабългарите са с индо-ирански произход беше Петър Добрев. Разбира 
се, теорията му не беше добре приета сред университетските преподаватели в  България, защото ако 
тя дори започнеше да се дискутира сериозно, това би означавало не просто да се пренапишат 
учебниците, но и да се признаят пропуски, грешки или откровени фалшификации в българската 
историческа наука. 
Книгите на Петър Добрев добиха голяма популярност, дори и сред хората, които нямаха особен 
интерес спрямо историята на България. Мисля, че благодарение на него много други хора започнаха 
да ровят там, където според  учените, не им е работата. Ако сега се разгледате сериозно интернет 
форумите и сайтовете за история на България  ще откриете, че се дискутират следните тези:
1. Прабългарите са индо-европейци.
2. Прабългарите са тюрки.
3. Славяни няма, като терминът е измислен едва в средновековието. В античността срещаме 
термина склави, който означава роби и е название за социална принадлежност, а не e етническо 
наименование на народ.
4. Славяните всъщност са траки.
5. Днешните българи са наследници на траките.
6. Възможно е траки и прабългари да са сродни племена.
Без да коментирам всяка една теза поотделно (някои хора са посветили сайтове и блогове на една 
теза, няма как в една статия да разгледам всяка от тях подробно) ще спомена, че много от авторите и 
привържениците на новите теории възлагаха големи надежди на генетиката да подкрепи техните 
проучвания или ако не друго, поне категорично да ги отхвърли, за да може да се работи в нова посока. 
Съответно привържениците на траките започнаха да твърдят, че генетиката подкрепя техните 
твърдения, противниците пък  изказват мнение, че тракоманите интерпретирали грешно генетичните 
изследвания, или пък се опирали само на излседването на IGENEA, чиито резултати били съмнителни. 
Затова реших да направя малко собствено проучване в интернет и да видя сама резултатите.
Разбира се тук, уважаеми читателю, трябва да имаш предвид, че авторът на тази статия не е 
специалист в областта и коментарите ще бъдат представени според скромните му възможности..........Четете още,http://history.rodenkrai.com/files/dnk_na_bulgarite.pdf