събота, 24 ноември 2012 г.

ОТКЪДЕ ЗАПОЧВА ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПАНай-сетне се роди. След 12 години непрестанни проучвания, разкопки, запознаване с работата на всички български праисторици и последните открития в световната праистория. Направих справедливо, логически непротиворечиво и научно достоверно изследване на тема "ОТКЪДЕ ЗАПОЧВА ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА", петата ми книга от поредицата "Тракийската Атлантида".
И в нея остан
ах привързан към изключителните научни постижения на проф. Петър Детев, два пъти "Почетен гражданин" на Пловдив, учен проучил българската част от Тракия открай-докрай. Успях да допълня чрез неговия уникален метод праисторията на Родопите и Странджа-Сакар, изключително важна част от балканската, европейската и световната праистория, места осъществили развитието на най-старата европейска култура по пътя й към първата цивилизация в света. Места дарили местните хора
със суровини направили разликата между Балканите и останалия тогавашен свят. Отново уникалния метод на П. Детев да датира праисторическите паметници ми позволи да прогледна в най-обърканата част от тукашната праистория - случилото се в Крайбрежието и появата на цивилизационните центрове в северното крайбрежие и дунавската равнина в края на неолита, които разцъфнали с невероятна мощ през енеолита.
Така, в стил "популярна археология", но при пълно съблюдаване на научната аргументация, книгата коментира наскоро появилото се в световнип научен елит мнение, че "От Балканите е започнала европейската култура", че нашите земи са дали начална основа на културата на Стара Европа. Уникалното в нея е откритието, че местната балканска култура е родена в Тракия, в Поречието на Марица и оттам тръгва нейното пътешествие из Балканите и Европа. В помощ на анализите привлякох ред нови технологии и методики. Предчувствието на проф. П. Детев, че всички прояви
на хората са дирижирани от климатични, природни и геологични промени и катаклизми превърнах в закон за представяне на историята. Всяка от представените епохи се предхожда от популярно описание на околната среда, в която се е проявявало поведението на тогавашните хора.
Неочаквано и за мен този подход даде удивителни резултати. Върна часовника и компаса на точните им места, откъдето откритите културни паметници бяха лесни за обяснение. Последните постижения на модерната генетика също създадоха един могъщ и точен маркер обрисуващ големия етно-културен комплекс, който е възникнал тук от седмото хилядолетие пр. Хр. насетне и е управлявал разбирателството и прогреса.
Популярната монография се състои от 5 книжки (Петокнижие), богато илюстрирани. Всяка от тях открива нова страница в разбирането ни за началото на човешката история и за първата цивилизация в света. Публикуваните резултати са извлечени чрез нови методики - модерната генетика, уникалния метод на проф. Детев за датиране на праисторически паметници, георадарни и GPS/LRS изследвания на поведението на тектоничните плочи, предизвикали парадоксалния катаклизъм превърнал митично езеро в днешното Черно море. Тези модерни изследвания сочат, че Всемирния потоп, унищожил уникалната първа цивилизация е бушувал край нашето крайбрежие. Какво е общото и дали са два потопите описани от стария библейски завет/епоса за Гилгамеш и Платон ще разберете в
тази книга. Но тя казва нещо повече - Защо и Как се е случила тази всемирна трагедия.
Помирих популярното изложение с научните факти и интерпретации, благодарение на работата си с всички български и чужди праисторици. Книгата събирах с години и освен многото рисунки и илюстрации има и 32 цветни табла с всички открити досега артефакти. Бих я нарекъл още: "Откъде започва българската духовност и идентичност".
"Дълги години робувахме на нечисти внушения за миналото на Балканите, човешката история и първите й стъпки. Всяка хипотеза за местен произход на палео-балканското население и непрекъснатост на местните култури бе подлагана на унищожителни съмнения. Това жестоко обърка хората и те се чувстват като... подхвърлени. Обявяват ги ту за безименни пришълци, ту за тракийци, прабългари, славяни. Произходът ни - нагаждан спрямо политическата конюнктура, бе ту тюркски, ту памирски. Идеше от север, изток, юг, въртеше се в кръг до несвяст. Но преди 2 години научният свят отсече:
- От тук е започнала историята на Стара Европа!
Наш археолог през целия си научен живот твърдеше, че “населението ни е местно, със своя оригинална култура, довела го до първата цивилизация в света...”.
Всички знаем за странното пропадане на възходящите балкански култури в началото на бронзовата епоха. Изследвахме прецизно причините за това. И открихме изгубения Стар свят, наречен от Платон АТЛАНТИДА!
Удивителен резултат, с който предстои да се срещнете.
--------- Йордан Детев